FAQ

Het is toch veel te duur

Dat is een relatief begrip. Het huidige centrumplan zal ook enkele miljoenen gaan kosten voor de gemeenschap. Het levert ook geld op over een langere termijn. Door een aantrekkelijk woon en leefklimaat en het station en tunnels zal  Rijen aantrekkelijk blijven en daardoor meer inwoners, vaak jonge gezinnen aantrekken die weer ozb betalen. We hebben gezien dat in Gilze en Molenschot de kwaliteit is toegenomen met de komst van de nieuwe Schakel en de Molenwiek.

De Boodschap zal in de toekomst ook meer gaan kosten. Nu staat er een investering van € 750.000 op de begroting, maar het meerjarige onderhoud vraagt de komende jaren ook enkele miljoenen. Daar is een rapport voor opgesteld. Het gebouw is ontworpen als kerk waar slechts enkele dagen per week diensten werden gehouden. De energiebalans is ongunstig waardoor de kosten hoog zijn. Een nieuwe Boodschap kan energie neutraal worden ontworpen zodat er geen kosten zijn voor de verwarming en het licht. Dat bespaart tienduizenden euro’s

Door de aantrekkelijke ligging zullen de opbrengsten van de horeca vermoedelijk stijgen en daardoor de inkomsten waarmee een deel van de kosten van de nieuwe Boodschap betaald kunnen worden.

Uit het onderzoek moet blijken hoeveel duurder deze plannen zullen zijn of misschien zijn ze wel goedkoper als er op lange termijn naar de kosten word gekeken

Waarom nu weer veranderen, er ligt een mooi plan

Het huidige plan is tot stand gekomen tijdens een proces waar een ontwikkelaar de grond bezat. De gemeente heeft nooit de ambitie gehad om de grond over te nemen van de ontwikkelaar. Het was de opzet om de ontwikkelaar te dwingen te gaan ontwikkelen. Toen gaande het proces bleek dat er vele miljoenen bijgedragen zou moeten worden aan het project om de ontwikkelaar te bewegen te gaan bouwen heeft de gemeente besloten de druk verder op te voeren wat uiteindelijk heeft geleid tot de overdracht van de grond. Voor alle duidelijkheid, het huidige consortium wat een plan aan het ontwikkelen is zal de rekening ook bij de gemeente neerleggen. Men weet hoe lang dit centrumplan als braak ligt en dat politiek grote druk is om het af te maken.

Waar zijn de appartementen gebleven

Wonen in het centrum is aantrekkelijk.Wonen boven een supermarkt, de Lidl, die nu in het plan zit is niet optimaal. Door de supermarkt te verplaatsen naar de overkant van de  Margrieten  kan er op de oude locatie de appartement komen met een goede parkeermogelijkheid en dichter bij het station.

De Boodschap is toch prima

Dat is zeker waar, maar er zijn ook beperkingen. De theaterzaal is te klein voor kwalitatief aantrekkelijker producties. De zalen en de ontmoetingsplek voor de bond van ouderen  zijn niet optimaal ingericht voor ouderen met rollator, scootmobiel of rolstoel. Het gebouw zal met de huidige functie altijd zijn beperkingen houden en dat terwijl Rijen zal groeien de komende jaren. Willen we Rijen aantrekkelijk houden  als door dan is de investering in een nieuwe Boodschap noodzakelijk

Wanneer moet het dan klaar zijn

Het bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden.dat vraagt 1 tot 2 jaar. In de tussenliggende tijd kan er een ontwerpen gemaakt worden samen met de huidige gebruikers. De bouw zal ook 2 jaar vragen dus ergens in 2025 zal er een nieuw Cultureel Centrum zijn verrezen. Het zal zeker ook nog wel even duren voordat er begonnen kan worden met het huidige plan omdat een grond eigenaar vast wil houden aan de plannen van 15 jaar terug.

Er zijn geruchten dat de Lidl de nieuwe supermarkt te klein vind.

Er was altijd al een behoefte aan een supermarkt van ca 2000 m2. Daarin echter geen plaats voor. Daardoor vindt de Lidl de supermarkt op het Wilhelminaplein te duur en zal er nog meer bijgedragen moeten worden door de gemeente. De locatie die ons plan voor ogen heeft gaat uit van 2000 m2 of meer samen met een Action van ca 2000m2. De extra m2 supermarkt kunnen gemotiveerd worden door aan te tonen dat er ook de inwoners van Gilze en Koolhoven de Lidl zullen bezoeken.

Is het zeker dat de Action zal komen

Nee dat is niet zeker, maar het zal wel een aantrekkelijke locatie zijn zowel de ligging als de bouwkosten. Wij denken dat de Action interesse zal hebben.

Er is toch al een opdracht aan ontwikkelaars gegeven

Er is gevraagd aan de ontwikkelaars om een haalbaar plan te ontwikkelen. Dat is een ruim begrip. Zeker is dat er weinig risico gelopen zal worden en dat men een acceptabele winst wil boeken op het project. Een haalbaar plan kan ook zijn de bouw van een nieuw Cultuur Centrum en de ontwikkeling van een supermarkt en Action en appartementen op de huidige Lidl locatie. Het zijn zeker partijen die  bij de uitwerking van een Hart voor Rijen een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren en daar zeker in  geïnteresseerd zullen zijn .

Kan je zomaar een bestemming veranderen

Ja de gemeente mag op grond die het bezit de bestemming wijzigen. Het moet alleen voorkomen dat er partijen schade ondervinden.

Eerst moest er een supermarkt komen voor de levendigheid en nu een Cultureel centrum

De wens om een supermarkt te verplaatsen naar het centrum heeft 2 belangrijke pijlers. De 1e  is het feit dat deze mensen naar het centrum trekt die mogelijk ook bij andere winkels inkopen doen of gebruik maken van de horeca. De tweede pijler is de opbrengst die een supermarkt genereert in een vastgoed project. De eerste pijler blijft in stand en word zelfs versterkt omdat er ook na 20:00 uur nog mensen in het centrum komen om naar het Cultureel centrum te gaan. De 2e pijler is niet meer zo sterk omdat het aantal m2 supermarkt eigenlijk te klein is in het centrum. Door de Lidl te verplaatsen tegenover de margrieten zal de 2e pijler ook zijn bijdrage leveren.

Wordt het voor de verenigingen ook veel duurder zoals in Gilze

Dat weten we nog niet en kunnen dat ook nog niet zeggen. En een groot verschil met de Schakel is het feit dat die is betaald door de woonstichting en dat de politiek destijds een langlopende huur overeenkomst heeft gesloten met de woonstichting. Nu kan het anders en mogelijk zijn daardoor de kosten ook lager. De 2e mogelijke reden dat het betaalbaar blijft is de volledige nieuwbouw en niet zoals bij de Schakel een verbouwing. Nu kan er optimaal ontworpen worden waarmee de kosten aanvaardbaar blijven.

Krijgt de seniorenvereniging ook weer een eigen ontmoetingsplek

Uiteraard zal het nieuwe Cultureel centrum weer een plek zijn waar de ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Met de toenemende vergrijzing een heel belangrijke functie. Maar ook zal de toegankelijkheid verbetert kunnen worden met parkeer en laadplaatsen voor scootmobiel en overige voorzieningen

Rijden er dan nog steeds auto’s over het plein

Ja die kunnen over het plein rijden, maar ook achter het nieuwe Cultureel centrum langs de zo genaamde bypass light. Dus al er een evenement op het plein is kunnen de auto toch van noord naar zuid en andersom. De weekmarkt kan op het plein maar ook op de nieuwe parkeerplaats bij het nieuwe Culturele centrum. Dus vele mogelijkheden

%d bloggers liken dit: