Haalbaar & betaalbaar

Een dergelijke complexe herontwikkeling van diverse locaties vraagt om een doortastend en creatief team van specialisten.

De gebiedsontwikkelaars en de vermogensbeheerders hebben bepaalde spelregels en principes. Met de nieuwe supermarktlocatie en de extra m2 is het voor de Lidl mogelijk om een bepaalde omzet te realiseren. Om deze omzet te kunnen realiseren moet men kosten maken zoals personeel, inkoop producten en een gebouw.

Een aantrekkelijke locatie levert meer omzet op en daardoor zijn deze locaties duurder per m2 dan bijvoorbeeld woningbouw. Om een supermarkt te mogen bouwen worden bedragen tussen de € 2.000.000 – € 5.000.000 betaald.

Ook de herontwikkeling van de Lidl-locatie is voor een belegger een aantrekkelijk object, ca 20 appartementen verhuren of verkopen kan aantrekkelijk zijn.

De Boodschap is eigendom van de Stichting. Het is de stichting alleen toegestaan de Boodschap te verkopen met toestemming van de gemeente.

De bouwkosten voor een nieuw Cultureel Centrum met bibliotheek en horeca zal tussen de € 9.000.000 en € 12.000.000 bedragen. Uiteraard zal het gebouw zo efficiënt mogelijk met energie omgaan waardoor de exploitatie goedkoper kan worden.

De Schakel in Gilze is destijds gerealiseerd door Woonstichting Leystromen, iets wat toen was toegestaan maar inmiddels niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Het is echter voor pensioenfondsen wel interessant om een lening af te sluiten met een gemeente. In de huidige tijd zijn rentepercentages van 2% tot 3% aantrekkelijk.

Als de gemeente € 35.000 per maand aan huur zou betalen, wat ongeveer net zoveel is als de huur van De Schakel in Gilze dan zou men daar ca € 10.000.000 voor kunnen ontvangen van een pensioenfonds of BNG Bank (contante waarde methode).

Een nieuw Cultureel Centrum zal Rijen aantrekkelijker maken als woonplaats, waardoor Rijen in potentie kan blijven groeien. Dat levert meer inkomsten op, waardoor investeringen meer rendement zullen hebben.

Deze kans zal zich de komende 100 jaar niet meer voordoen. Laten we gezamenlijk deze uitdaging oppakken en Rijen een vitaal en gezond kloppend hart geven.

%d bloggers liken dit: